Der findes et utal af hjemmesider på nettet, hvor der gives gode råd til iværksættere. De fleste har dog en tendens til enten at blive meget generelle eller helt negligere de mange følelser, der også er forbundet med at starte noget op. Vigtigheden i virkelig at brænde for det samt evnen til at kombinere sit privatliv med det travle liv som iværksætter.

Jeg har selv startet adskillige virksomheder. Både danske start-ups og internationale. Jeg har prøvet at gå på røven, og jeg har prøvet at lykkes og modtage priser som e-handelsprisen og Computerworld’s Edison Award for mit arbejde. Det har været fantastisk og meningsfyldt og på samme tid benhårdt, frustrerende og usikkert.

Det at være iværksætter er ofte et liv præget af en evig søgen efter balance i en verden, hvor netop ubalance og usikkerhed samtidig kan være dine væsentligste innovations- og vækstmotorer. Det vigtigste er imidlertid at holde et skarp fokus på, HVORFOR man starter noget op. Jeg tror ikke på en motivation, der hedder at blive rig eller tjene mange penge. Det er en mulig sidegevinst for nogle få, mens det aldrig bliver virkeligheden for langt de fleste. I stedet bør drivet være at skabe en hverdag og en livsstil, der gør én selv og omgivelserne mere lykkelige. Med det udgangspunkt følger her mine 10 råd til, hvordan du bliver både succesfuld OG lykkelig som iværksætter:

1. Start noget der giver mening for dig
Du kommer til at arbejde rigtigt mange timer på din virksomhed, så du er nødt til at finde noget, du brænder for.

2. Tænk i kombinationer frem for idéer
Forretningsidéer og innovation handler om at kunne se innovative kombinationer frem for nye idéer.

3. Hæng dit sind til tørre
Husk pauserne. Mange iværksættere går ned med stress, og du skal ikke være én af dem! Ligesom et håndklæde kan dit sind kun rumme en vis mængde fylde. Hæng det derfor til tørre med jævnlige mellemrum.

4. Master the messageSalg er et nøgleord indenfor iværksætteri. Fokusér på at gøre dine budskaber skarpe, klare og autentiske.

5. Lyt højere og bed om hjælp
Alle mennesker har brug for hjælp. Som iværksætter er det ekstra vigtigt. Vær aldrig for stolt til at bede andre om hjælp.

6. Byg på din selvtillid
Hvis du ikke tror på dig selv og din idé, hvorfor skulle andre så gøre det? Byg løbende på din selvtillid igennem at hente ny erfaring, viden og kompetencer.

7. Husk at fejleI Danmark har vi tabuiseret det at fejle og gå konkurs som iværksætter. Andre steder i verden anses det som en styrke, fordi man har tilegnet sig ny og uvurderlig viden. Du bør som entreprenør vælge sidstnævnte livsanskuelse, så du hele tiden opfatter fejltagelser som vigtig læring frem for nederlag.

8. Lær at elske uvisheden
Som iværksætter er det et grundvilkår, at man aldrig kan være sikker på næsten måneds løncheck og indtægter. Derfor handler det at være iværksætter også om at lære at trives i denne uvished og usikkerhed frem for at gøre den til sin fjende.

9. Vær kærlig
Iværksætteri handler også om at være kærlig – overfor sig selv og sine nærmeste. Som iværksætter vil du være endnu mere afhængig af dine nærmeste, fordi deres opbakning og forståelse er altafgørende. Husk derfor også at vise dem kærlighed og opmærksomhed på samme måde, som det er vigtigt hele tiden at lytte til dig selv – og mærke efter, om iværksætter-livsstilen stadig er lykken for dig.

10. Omgiv dig med mennesker som kan udfordre digSom iværksætter skal du lytte til alle andre end din mor, når du skal vurdere, om dit produkt eller services er gode nok. Innovation udspringer af diversitet og evnen til at omgive sig med mennesker, der ikke tænker ligesom dig selv. Husk derfor hele tiden at dit nærmeste netværk har denne evne til hele tiden at holde dig oppe på beatet og udvikle de tanker og idéer, du går rundt med.